Εισηγητής σχεδίου γνωμοδότησης στη συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αντιπροσώπων της ΕΕ, όπου ζητείται να διατεθούν επαρκείς πόροι στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές για την επιτόπια υλοποίηση των περιβαλλοντικών πολιτικών, είναι ο δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτριος Κάρναβος, όπως έκανε γνωστό η ΚΕΔΕ.

Το σχέδιο γνωμοδότησης θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά την επόμενη σύνοδο ολομέλειας που θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Φεβρουαρίου, μετά τη διεξαγωγή γενικής διερευνητικής συζήτησης στη συνεδρίαση της επιτροπής ENVE την 1η Φεβρουαρίου. Μολονότι οι περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ απέφεραν σημαντικά οφέλη κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς προκλήσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, του κλίματος και της αειφορίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απώλεια βιοποικιλότητας, η κλιματική αλλαγή, η χρήση των πόρων και η ρύπανση. Το 8ο ΠΔΠ είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων στη μετά-COVID-19 εποχή.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων (διαβάστε το πλήρες κείμενο) ο κ. Κάρναβος: «Το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον παρέχει μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα και καθοδήγηση για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων και βιώσιμης οικονομίας έως το 2050, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως τα μέσα του αιώνα.

Το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, παράλληλα με τους έξι στόχους προτεραιότητας που περιγράφονται στην πρόταση, αντικατοπτρίζει τους στόχους και τις προσδοκίες των τοπικών και των περιφερειακών ηγετών. Η πανδημία COVID-19 μας δίδαξε ότι η προσέγγιση της υγιούς διαβίωσης πρέπει να αποτελέσει τη βάση όλων των πολιτικών της ΕΕ για την προώθηση της ανθρώπινης υγείας, ενός υγιούς πλανήτη, μιας υγιούς οικονομίας και μιας υγιούς κοινωνίας με ευκαιρίες για όλους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η βελτίωση της σχέσης μεταξύ υγείας και περιβάλλοντος είναι τόσο θεμελιώδης όσο και αναγκαία. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το 8ο ΠΔΠ συμβάλλει σε ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες, βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων και δημιουργεί ανθεκτικότερες κοινότητες. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι το 8ο ΠΔΠ προωθεί ένα βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγει οικολογικές επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα (ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό). Όλα αυτά είναι απαραίτητα εάν θέλουμε να έχουμε μια ισχυρότερη και βιώσιμη ΕΕ στη μετά-COVID-19 εποχή».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here